Jälgi

March 29, 2017

Tähtaeg: Harju, Ida-Viru ja Jõgeva maakondade II taotlusvoor on avatud 09.01.2017 - 10.04.2017 Teistele maakondadele II taotlusvoor 2017. aasta jooksul.

Eesmärk: Majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive j...

March 28, 2017

Teine taotlusvoor on avatud 24. märts  kuni 12. mai 2017.

Avatud prioriteedid:

 • Prioriteet 2 konkreetsed eesmärgid

  • 2.1. turismi areng 

  • 2.2. teadlikkuse tõstmise kampaaniad ja ühise veem...

January 23, 2017

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkuren...

December 7, 2016

Interreg Euroopa kolmas taotlusvoor avatakse 1. märtsil 2017. Taotlusi võetakse vastu kuni 30. juuni 2017.

Üksikasjalik lähteülesanne on kättesaadavad Interreg Euroopa kodulehel jaanuaris 2017.

December 7, 2016

Eesti – Vene programm loob uusi võimalusi kahe naaberriigi koostöösuhete edendamiseks keskkonna, ettevõtluse arendamise ning piirihalduse ja piiriturvalisuse valdkonnas ning toetab kohaliku ja regionaal...

December 7, 2016

Keep.eu on andmebaas, kuhu on koondatud teavet Euroopa Liidu programmide ja toetusesaajate kohta, mis tegelevad piiriülese ning riikide- ja piirkondade-vahelise koostööga nii Euroopa Liidu siseselt kui...

December 7, 2016

Tähtaeg: 13. märts 2017.

Eesmärk: Toetatakse väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitissetarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet vähendav...

October 23, 2016

Tähtajad: Taotluste vastuvõtt algab 21. novembril 2016. Taotlusi planeeritakse vastu võtta vähemalt kolm kuud.

Toetatakse projekte...:

 • ... mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi.

 • ...

October 18, 2016

Eesmärk: Tõsta ettevõtete teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused ettevõtete ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.

Meetme raames antakse toetust:

 • ülevaatliku auditi tegemiseks;

 • de...

October 18, 2016

Järgmisel aastal toetab KÜSK vabaühenduste arenguhüppeid kahes voorus:

 1. Tähtaeg,  jaanuar 2017,  keskendub ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele, nende teadmiste ja oskuste arendamisele,...

Please reload

 • Facebook Classic

March 21, 2019

Please reload

Viimased postitused