Läänemere piirkonna riikidevaheline koostöö programm 2014-2020

January 29, 2015

Tähtaeg: uus taotlusvoor planeeritud november 2015

 

Taotlejad

• riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud avalik-õiguslikud asutused ja organisatsioonid;

• haridus- ja teadusasutused;
• mittetulundusühendused;
• eraettevõtted; 
• avaliku sektoriga võrdsustatud asutused (täpsem ülevaade programmijuhendis).

Riikidevahelise koostööprojekti elluviimiseks on vajalik vähemalt kolme abikõlbliku institutsiooni osalemine vähemalt kolmest programmis osalevast riigist.

Programmipiirkond: EL liikmesriikidest Eestit, Lätit, Leedut, Poolat, Rootsit, Soomet, Saksamaa liidumaid (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen ja Lüneburg) ja Taanit.

Lisaks osalevad programmis partnerriikidena Norra, Valgevene ja Venemaa (Arhangelski, Kaliningradi, Leningradi,  Murmanski, Novgorodi, Pihkva ja Vologda oblastid; Karjala ja Komi Vabariik; Neenetsi autonoomne ringkond ning Peterburi linn).

 

Määrad:

• toetus kuni 75% kuludest loodud partnerid Taanis, Saksamaal, Rootsis ja Soomes

• toetus kuni 85% partnereid Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast

• toetus kuni 50% Norra partnerid

 

Eesmärk

Toetada Läänemere piirkonna territoriaalset ühtekuuluvust, suuremat territoriaalset lõimumist ning territoriaalse ebavõrdsuse vähendamist.

Programmil on 4 toetussuunda_

1. innovatsioonisuutlikkus

2. loodusvarade tõhus majandamine

3. säästev transport

4. makropiirkondliku koostöö institutsiooniline truktuur

 

Tegevused

• investeeringud, sh. piiriülesed investeeringud;
• uute tehnoloogiate testimine ja tutvustamine;
• võrgustiku- ja arendustegevused;
• koolitused, seminarid, konverentsid; 
• analüüsid, uuringud, planeerimise ja avalikustamise alased tegevused jne. (täpsem ülevaade programmijuhendis);
• transpordi- ja majutuskulud, mis on seotud osalemisega projekti üritustel; 
• projektide personali- ja kommunikatsioonikulud (sh. trükised, artiklid, teavitus eri meediakanalites .)

 

PROGRAMMI LEHT;  KÜSI LISA

 

Please reload

Aktuaalne

Miks õppida projektijuhtimist?

August 10, 2020

1/10
Please reload

Viimased postitused
Please reload

Märksõnad
Please reload

Leia meid:
  • Facebook Classic