top of page

Läänemere piirkonna riikidevaheline koostöö programm 2014-2020

Tähtaeg: uus taotlusvoor planeeritud november 2015

Taotlejad

• riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud avalik-õiguslikud asutused ja organisatsioonid;

• haridus- ja teadusasutused; • mittetulundusühendused; • eraettevõtted; • avaliku sektoriga võrdsustatud asutused (täpsem ülevaade programmijuhendis).

Riikidevahelise koostööprojekti elluviimiseks on vajalik vähemalt kolme abikõlbliku institutsiooni osalemine vähemalt kolmest programmis osalevast riigist.

Programmipiirkond: EL liikmesriikidest Eestit, Lätit, Leedut, Poolat, Rootsit, Soomet, Saksamaa liidumaid (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen ja Lüneburg) ja Taanit.

Lisaks osalevad programmis partnerriikidena Norra, Valgevene ja Venemaa (Arhangelski, Kaliningradi, Leningradi, Murmanski, Novgorodi, Pihkva ja Vologda oblastid; Karjala ja Komi Vabariik; Neenetsi autonoomne ringkond ning Peterburi linn).

Määrad:

• toetus kuni 75% kuludest loodud partnerid Taanis, Saksamaal, Rootsis ja Soomes

• toetus kuni 85% partnereid Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast

• toetus kuni 50% Norra partnerid

Eesmärk

Toetada Läänemere piirkonna territoriaalset ühtekuuluvust, suuremat territoriaalset lõimumist ning territoriaalse ebavõrdsuse vähendamist.

Programmil on 4 toetussuunda_

1. innovatsioonisuutlikkus

2. loodusvarade tõhus majandamine

3. säästev transport

4. makropiirkondliku koostöö institutsiooniline truktuur

Tegevused

• investeeringud, sh. piiriülesed investeeringud; • uute tehnoloogiate testimine ja tutvustamine; • võrgustiku- ja arendustegevused; • koolitused, seminarid, konverentsid; • analüüsid, uuringud, planeerimise ja avalikustamise alased tegevused jne. (täpsem ülevaade programmijuhendis); • transpordi- ja majutuskulud, mis on seotud osalemisega projekti üritustel; • projektide personali- ja kommunikatsioonikulud (sh. trükised, artiklid, teavitus eri meediakanalites .)


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page