top of page

Kodanikuühiskonna suursündmuste konkurss.

Suursündmuste konkursiga toetatakse Eesti kodanikuühiskonna üle-eestiliste traditsiooniliste tegevuste ja ürituste jätkumist.

Toetust võivad saada ideed, mis on suunatud kodanikuühiskonna arengule laiemalt. Tingimustele ei vasta valdkondlikud üritused, mis on mõeldud üksnes taotleja enda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, spordivõistlusi, laulu- ja tantsupidusid jmt.

Konkurss toimub kahes etapis: 1. Idee lühikirjelduse esitamine 1. detsembriks

  • Milles seisneb teie idee ja selle idee elluviimise vajalikkus?

  • Kuidas aitab idee elluviimine kaasa „Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ üld- või alaeesmärkide saavutamisele või kuidas toetab idee kehtiva rakendusplaani meetmeid või tegevusi?

  • Millised on idee elluviimise üldistatud tegevused ja kulud? Kui suur onKÜSKilt taotletav toetus?

2. Taotluse (projekt, mis koosneb taotlusvormist ja eelarvest) esitamine enne tegevuste algust, kui KÜSK nõukogu on idee lühikirjelduse heaks kiitnud.

Summad: Toetussumma piirmäära pole ette entud.

Toetuse määr: kuni 90%

Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page