top of page

Loomemajanduse eksporditoetus.

Eesmärk: Toetada loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist.

Taotleja: eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimustele ja korrale. Toetust saavad taotleda väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad.

Toetust taotleva loomeettevõtjast VKE aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta aruande põhjal olema vähemalt 50 000 eurot.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutusega seotud keskkonnad), muusika, reklaam.

Toetuse andmise tulemusena:

 1. suureneb eksportivate ettevõtete arv,

 2. suureneb VKE-de loodud lisandväärtus töötaja kohta,

 3. suureneb tulu ettevõtte kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega,

 4. suureneb tulu töötaja kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega.

Abikõlbulikud kulud:

 • Personalikulud.

 • Lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud.

 • Seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja üürikulud, materjalide koostamise ja tootmise kulud ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulud.

 • Riigilõiv, patendivoliniku tasu, teenustasu.

 • Välismessid.

 • Uusi tooteid ja teenuseid tutvustavate reklaammaterjalide valmistamise ning veebilehtede, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamisega seotud kulud.

 • Ettevõtjate rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistel riigihangetel osalemisega seotud kulud.

 • Koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenuste ning uuringute läbiviimisega seotud kulud.

Toetuse piirsumma ja osakaal

Taotletava toetuse maksimaalne suurus on on erinev - olenevalt projekti tegevustest. Toetuse maksimaalne piirmäär on samuti erinev: 25-80%:

Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
 • Facebook Classic
bottom of page