top of page

2017. aasta vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorud

Järgmisel aastal toetab KÜSK vabaühenduste arenguhüppeid kahes voorus:

  1. Tähtaeg, jaanuar 2017, keskendub ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele, nende teadmiste ja oskuste arendamisele, et ühing tõhusamalt oma eesmärkideni suudaks jõuda. Sellest voorust investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toetata.

  2. Tähtaeg, juuni 2017, seab fookuseks ühingute majandusliku elujõulisuse – tuge saab küsida oma finantsvõimekuse arendamiseks, baasi loomiseks, et pakkuda kvaliteetsemal moel teenuseid, aga ka annetuste kogumise, tulu teenimise jms läbimõtlemiseks ning käimalükkamiseks. Toetatakse ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid, mis otseselt projekti eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad.

Vooru täpsemad tingimused jõuavad teieni veebruaris 2017.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2017 – 30. aprill 2018. Projekt kestus vähemalt 8 kuud.

Eesmärk:

1. Vabaühenduste oskuste suurendamine organisatsiooni arendamise kavandamiseks ja vajadustest lähtuvalt muutuste elluviimiseks;

2. vabaühenduste olulise arenguhüppe saavutamine läbi nende tegevusvõime suurenemise.

Taotleja: Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Taotlema on oodatud nii piirkondlikult, üleriigiliselt kui rahvusvaheliselt tegutsevad vabaühendused.

NB! Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest – tegevusvõimekuste erinevatest komponentidest, mis arendamist vajavad. Eneseanalüüs peab olema organisatsiooni terviklikult käsitlev ning tulevikku vaatav, sihiks organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide kõige efektiivsem ja operatiivsem saavutamine, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Toetuse summad:

  • Piirkondlikult tegutsev ühing - kuni 9 000 eurot projekti kohta

  • Üleriigiliselt, rahvusvaheliselt tegutsev ühing – kuni 12 000 eurot projekti kohta

Omafinantseerinag: Vähemalt 5%,

Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page