top of page

Novembris avab Innove tööelu valdkonnas uue taotlusvooru

Eesmärk: Soodustada 16–29-aastaste noorte või pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist.

Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate: 1) Esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks.

Tähtaeg: Voor avatud 1. detsember 2015 kuni 30. juunini 2020; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot; 2) Pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks.

Tähtaeg: 2. november 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00; taotlusvooru eelarve on 5 430 341 eurot.

Taotlejad: Taotlejaks saavad olla kõik juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. (Taotlejaks ei saa olla valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, kes on saanud prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ raames toetust ministri käskkirja alusel.)
Summad: Toetuse vähim summa, mida saab taotleda, on 50 100 eurot ja suurim summa 400 000 eurot projekti kohta.
Määr: Toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblike kulude maksumusest.

Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page