top of page

Ühisprojektid loomemajanduse sidumiseks teiste sektoritega

Tähtaeg: Jooksvalt

Eesmärk: Siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu, tõsta ekspordivõimekust ning luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel. Toetuse andmise tulemusena:

1) suureneb eksportivate ettevõtete arv;

2) suureneb VKEde loodud lisandväärtus töötaja kohta;

3) suureneb tulu ettevõtte kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega;

4) suureneb tulu töötaja kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega.

Taotlejad: Ettevõtjad, kes ei tegutse loomemajanduse valdkondades ja kes kaasavad arendusprojekti elluviimiseks loomesektori ettevõtjaid.

 • Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimustele.

 • VKEd, kes ei tegutse loomemajanduse valdkondades

 • Projekti kaasatud loomeettevõtja peab vastama VKE tingimustele

Tegevused:

 • töötajate personalikulud

 • lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud

 • koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenustele ning uuringutele tehtud kulud

 • seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja üürikulud, materjalide koostamise ja tootmise kulud ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulud;

 • uute toodete või teenuste brändide väljatöötamisega seotud meedia- ja reklaamiteenuseid pakkuva ettevõtja teenustasud, toodete sihtturgudele suunatud visuaalse identiteedi väljatöötamise kulud ja kaubamärkide sihtturgudel registreerimise kulud;

 • välismessidel osalemisega ja välismesside külastamisega seotud kulud.

 • uusi tooteid ja teenuseid tutvustavate reklaammaterjalide valmistamise ning veebilehtede, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamisega seotud kulud;

 • ettevõtjate rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistel riigihangetel osalemisega seotud kulud.

Summad:

 • Toetuse maksimaalne suurus on 20 000

 • Toetuse maksimaalne piirmäär on 50%.

Projekti omafinantseering peab sisaldama vähemalt poole ulatuses kasusaajate rahalist panust.

Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
 • Facebook Classic
bottom of page