top of page

Eesti-Läti Programm 2014-2020 sai heakskiidu

Tähtajad: Esimese taotlusvooru aja selguvad 2016. a alguses

Eesmärk: Toetada piiriäärsete regioonide arengut.

Summad: Neli toetussuunda kogueelarvega 45,6 miljonit eurot.

Eesti – Läti programmil on neli toetussuunda, millele saab taotlusi esitada:

  1. „Aktiivne ja ligitõmbav ettevõtluskeskkond“ kogueelarvega 11,4 miljonit eurot.

  • Toetatakse Eesti ja Läti ettevõtjate koostööd ja infovahetust, ettevõtlikku elustiili, uute ettevõtete loomist, uute toodete ja teenuste arendamist ning ühiseid turundustegevusi.

  1. „Puhas ja hinnatud elukeskkond“ kogueelarvega 13,6 miljonit eurot.

  • Toetatakse loodus- ja kultuuripärandil põhinevate loodussõbralike ning uute toodete ja teenuste loomist, loodus- ja kultuuripärandi objektide korrastamist. Lisaks ka turismi toodete ja teenuste turustamist, keskkonnaõnnetustele reageerimisvõimekuse tõhustamist, reostustõrje ennetamist ning ühiste veeressursside haldamise parandamist. Samuti toetatakse Valga-Valka ühise linnaruumi arengut.

  1. „Parem sadamate võrgustik“ kogueelarvega 9,3 miljonit eurot.

  • Toetatakse investeeringuid, mis aitavad arendada Eesti ja Läti väikesadamate võrgustiku loomist koos uute pakutavate teenustega, et viia väikesadamad ühtsele teenusstandarditele.

  1. „Integreeritud tööturg“ kogueelarvega 1 miljon eurot.

  • Toetatakse Eesti ja Läti tööportaalide ja töökuulutuste paremini ligipääsetavamaks muutmist. Töötamiseks teisel pool piiri arendatakse keele- ja tööoskust. Samuti toetatakse algatusi täpsema informatsiooni ja paremate tugiteenuste kättesaadavuse tõstmiseks mõlemal pool piiri, inimeste töövõimaluste teadlikkuse kasvu ning võimalusi töötamiseks mõlemal pool piiri.

www.estlat.eu.

KÜSI LISA


Aktuaalne