top of page

Eesti-Läti Programm 2014-2020 sai heakskiidu

Tähtajad: Esimese taotlusvooru aja selguvad 2016. a alguses

Eesmärk: Toetada piiriäärsete regioonide arengut.

Summad: Neli toetussuunda kogueelarvega 45,6 miljonit eurot.

Eesti – Läti programmil on neli toetussuunda, millele saab taotlusi esitada:

  1. „Aktiivne ja ligitõmbav ettevõtluskeskkond“ kogueelarvega 11,4 miljonit eurot.

  • Toetatakse Eesti ja Läti ettevõtjate koostööd ja infovahetust, ettevõtlikku elustiili, uute ettevõtete loomist, uute toodete ja teenuste arendamist ning ühiseid turundustegevusi.

  1. „Puhas ja hinnatud elukeskkond“ kogueelarvega 13,6 miljonit eurot.

  • Toetatakse loodus- ja kultuuripärandil põhinevate loodussõbralike ning uute toodete ja teenuste loomist, loodus- ja kultuuripärandi objektide korrastamist. Lisaks ka turismi toodete ja teenuste turustamist, keskkonnaõnnetustele reageerimisvõimekuse tõhustamist, reostustõrje ennetamist ning ühiste veeressursside haldamise parandamist. Samuti toetatakse Valga-Valka ühise linnaruumi arengut.

  1. „Parem sadamate võrgustik“ kogueelarvega 9,3 miljonit eurot.

  • Toetatakse investeeringuid, mis aitavad arendada Eesti ja Läti väikesadamate võrgustiku loomist koos uute pakutavate teenustega, et viia väikesadamad ühtsele teenusstandarditele.

  1. „Integreeritud tööturg“ kogueelarvega 1 miljon eurot.

  • Toetatakse Eesti ja Läti tööportaalide ja töökuulutuste paremini ligipääsetavamaks muutmist. Töötamiseks teisel pool piiri arendatakse keele- ja tööoskust. Samuti toetatakse algatusi täpsema informatsiooni ja paremate tugiteenuste kättesaadavuse tõstmiseks mõlemal pool piiri, inimeste töövõimaluste teadlikkuse kasvu ning võimalusi töötamiseks mõlemal pool piiri.

www.estlat.eu.


Comments


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page