Vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvoor

April 7, 2016


Tähtaeg: Taotlusi ootame hiljemalt 1. juuniks 2016.

 

Toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse teenuste (sh kogukonnateenused) osutamise ja/või toodete pakkumise võimekuse tõstmisele, panustades selle kaudu mõneühiskondliku/kogukondliku probleemi lahendamisse.

Loodav või edasiarendatav teenus/toode võib pakkuda nii otsest lahendust mõnele ühiskondlikule/kogukondlikule valupunktile, kui kaudset lahendust, müües teenust/toodet, mis pole konkreetselt ühiskondliku/kogukondliku probleemiga seotud, kuid teenitav tulu suunatakse sellega tegelemiseks. 

Soovitakse näha, et projekti lõpuks on vabaühendused võimekamad teenuseid osutama ja/või tooteid pakkuma ning ühingute omatulu teenimine ja/või finantsstabiilsus on suurenenud.

Taotleja: Vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev MTÜ või SA.

Summa: Kuni 20 000 eurot projekti kohta. Omafinantseering minimaalselt 10%.

Projekti elluviimise periood on 1. september 2016 – 31. detsember 2017.

Projekt peab kestma minimaalselt 12 kuud, et oleks võimalik hinnata selle tulemusi.

Kui projekti eesmärk on luua uus teenus/toode, siis selle osutamine/pakkumine peab käivituma projektiperioodi jooksul ja kindlasti hiljemalt maiks 2017.

 

KÜSK


Küsi lisa

 


 

Please reload

Aktuaalne

Rühmatöö järel arutelu koostööst.

"Meie rühmas oli üks tüüp, kes vaid vahtis telefoni ja ütles kohe algul välja, et tema külll ei viitsi tegeleda selle...

Kas lumehelbekesed on olemas?

November 11, 2019

1/10
Please reload

Viimased postitused
Please reload

Märksõnad
Please reload

Leia meid:
  • Facebook Classic