top of page

Vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvoor

Tähtaeg: Taotlusi ootame hiljemalt 1. juuniks 2016.

Toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse teenuste (sh kogukonnateenused) osutamise ja/või toodete pakkumise võimekuse tõstmisele, panustades selle kaudu mõneühiskondliku/kogukondliku probleemi lahendamisse. Loodav või edasiarendatav teenus/toode võib pakkuda nii otsest lahendust mõnele ühiskondlikule/kogukondlikule valupunktile, kui kaudset lahendust, müües teenust/toodet, mis pole konkreetselt ühiskondliku/kogukondliku probleemiga seotud, kuid teenitav tulu suunatakse sellega tegelemiseks. Soovitakse näha, et projekti lõpuks on vabaühendused võimekamad teenuseid osutama ja/või tooteid pakkuma ning ühingute omatulu teenimine ja/või finantsstabiilsus on suurenenud. Taotleja: Vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev MTÜ või SA. Summa: Kuni 20 000 eurot projekti kohta. Omafinantseering minimaalselt 10%. Projekti elluviimise periood on 1. september 2016 – 31. detsember 2017.

Projekt peab kestma minimaalselt 12 kuud, et oleks võimalik hinnata selle tulemusi.

Kui projekti eesmärk on luua uus teenus/toode, siis selle osutamine/pakkumine peab käivituma projektiperioodi jooksul ja kindlasti hiljemalt maiks 2017.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page