Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine

July 10, 2016

Tähtaeg: 27. juunist kuni 17. augustini 2016 kl 17.00 

 

Eesmärk: Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. Projektide tegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

 
Toetatavad tegevused:
 • koolituste läbiviimine prioriteetsete võtmepädevuste arendamiseks:
  - prioriteetsed võtmepädevused on õppimisoskus, sotsiaalsed oskused, digipädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus ning võõrkeelteoskus, sealhulgas muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskus; 
  - prioriteetsete võtmepädevuste alast koolitust peab ühe projekti raames läbi viima vähemalt kaheksas maakonnas;
  - prioriteetsete võtmepädevuste alaste koolituste koolituskulud peavad moodustama projekti abikõlblikest kuludest vähemalt 60%;

 • tugitegevused sihtgrupi õppimise juurde toomiseks, positiivse õpihoiaku kujundamiseks, koolitustel osalemise ja lõpetamise toetamiseks ning õpitee jätkamise valmisoleku kujundamiseks;

 • koolitajate koolitus ja arendustegevused sihtgrupipõhise lähenemise tagamiseks, õppijate õpioskuste arendamiseks ja positiivse õpihoiaku kujundamiseks.

 

Taotlejad
 • era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigi või kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid.

 • Taotlejal peab olema vähemalt 3-aastane kogemus viimase 7 aasta jooksul täiskasvanuhariduse valdkonna projektide läbiviimisel.

 • Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partner peab olema täienduskoolitusasutuse pidaja või sellega võrdsustatud isik või asutus.

Summad
 • Taotlusvooru kogueelarve on 2 300 000 eurot

 • Ühele projektile antav maksimaalne toetuse summa on 280 000 eurot.

 

 

INNOVE

 

KÜSI LISA

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Aktuaalne

Miks õppida projektijuhtimist?

August 10, 2020

1/10
Please reload

Viimased postitused
Please reload

Märksõnad
Please reload

Leia meid:
 • Facebook Classic