top of page

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi sündmuste konkurss.

Tähtaeg: 12. detsember 2016

Taotleja: MTÜ, SA

Eesmärk: Euroopa Liidu põhimõtete laiem levik vabaühenduste kaasamise kaudu otsustusprotsessidesse.Toetatavate projektide keskmes peaksid olema seminarid, konverentsid, töörühmad või muud diskussiooni võimaldavad ühisüritused.

Konkursil toetatakse 2017. aasta teisel poolaastal toimuvaid vabaühenduste korraldatavaid sündmusi:

  • mis toetavad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetseid suundi (vt allpool tingimuste punkt 2);

  • mis haakuvad „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019“ fookustega;

  • mille tulemusena tekivad uued rahvusvahelised koostööalgatused, sõlmitakse koostööleppeid, ühiseid edasisi tegevuskavasid, luuakse võrgustikke ühiseks inforuumiks jms.

Oodatud on projektid, mida aitavad ellu viia partnerid välisriikidest. Samuti oodatakse, et sündmuste korraldamise tulemusena tekiksid uued rahvusvahelised koostöölepped, võrgustikud, edasised tegevuskavad jms.

Projektid peavad haakuma Eestile oluliste teemadega EL-is:

  • ühtne digitaalne turg,

  • energialiit ja

  • idapartnerite tugevam sidumine Euroopaga.

Ühe projekti maksimaalne toetus on 18 000 eurot (kuni 80% projekti kogueelarvest). Täpsemalt KÜSKist


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page