Õpetajate täiendusõppe toetus

January 30, 2016

 • Tähtajad: Taotlusvoor on avatud 27.01 – 02.03.2016. 

 • Taotlejad: kõrgkoolid; MTÜd; ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavadHTM määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard" nõuetele.

 • Summad: Vooru maht on kuni 150 000 €, millest toetus on 127 500 € ja riiklik kaasfinantseering 22 500 €.

 • Toetus ühe projekti kohta kuni 8000 €.Toetuse maksimaalne osakaal kuni 100%.

 • Taotlusvooru teemad: 

  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus,

  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine,

  • hariduslike erivajadustega õppurite märkamine ja toetamine,

  • mittestatsionaarset õppevormi pakkuvas gümnaasiumis töötava õpetaja ja kutseõppeasutuses töötava õpetaja andragoogiline pädevus,

  • õpetaja kui liider.

 • Täiendusõpe peab toetama läbivalt: 

  • ITK ja selle sisu õppetöös kasutamise oskuse tõusu,

  • eneseanalüüsioskus ja uurimispädevuse kasvu,

  • õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu.

INNOVE

 

KÜSI LISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Aktuaalne

Miks õppida projektijuhtimist?

August 10, 2020

1/10
Please reload

Viimased postitused
Please reload

Märksõnad
Please reload

Leia meid:
 • Facebook Classic