top of page

Ettevõtete ressursiauditi toetus

Eesmärk: Tõsta ettevõtete teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused ettevõtete ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.

Meetme raames antakse toetust:

  • ülevaatliku auditi tegemiseks;

  • detailse auditi tegemiseks.

Taotleja: Äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05–09) või töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Projekti pikkus kuni 12 kuud

Summad ja määrad:

  • Toetuse maksimaalne summa ühele projektile 7500 eurot.

  • Kui taotletakse toetust üksnes ülevaatliku auditi tegemiseks, 2500 eurot.

  • Omafinantseering: 50%.

  • Kogu vooru eelarve on 300 000 eurot.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page