Eesti ja Venemaa piirialade arengusse investeeritakse lähiaastatel läbi piiriüleste koostööprojektide enam kui 30 miljonit eurot

December 7, 2016

Eesti – Vene programm loob uusi võimalusi kahe naaberriigi koostöösuhete edendamiseks keskkonna, ettevõtluse arendamise ning piirihalduse ja piiriturvalisuse valdkonnas ning toetab kohaliku ja regionaalse tasandi ühistegevust kahe riigi piirialadel.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm „New Chapter of CBC“ („Piiriülese koostöö uus peatükk“)viiakse ellu EL programmperioodil 2014-2020.

 

Finantseering kokku on 34,2 MEUR, millest EL panus 16,8 MEUR, Eesti kaasrahastus 9 MEUR ning  Venemaa 8,4 MEUR.

Eesti-Vene programmi ühise juhtkomitee poolt on heaks kiidetud viie suuremahulise ehk strateegilise piiriülese koostööprojekti ideed, mis esitatakse peagi Euroopa Komisjonile heakskiidu saamiseks. Need viis projekti on suunatud

  1. Eesti-Vene piiriäärse regiooni kultuuripärandi säilitamisele,

  2. turismi- ja ettevõtluspotentsiaali  tõstmisele,

  3. Peipsi järve keskkonnakaitse edendamisele ja

  4. ühiste veevarude kaitsmisele ning

  5. Eesti-Vene piirikontrolli ja piiripunkti läbilaskevõime tõhustamisel.

 

 

Esimene avatud taotlusvoor projektidele on kavas välja kuulutada 2017.a jaanuaris.

 

Programmipoolne toetus projektidele on ligikaudu 10 MEUR.

Toetatavate piiriüleste koostööprojektide temaatilised valdkonnad on:

  • ettevõtluse ja VKE arengu toetamine;

  • keskkonnakaitse ja kliimamuutuste ennetamine ning

  • kohaliku ja regionaalse hea valitsemistava toetamine.

 

Käesolev Eesti-Vene piiriülese koostöö programm jätkab EL eelmise programmperioodil 2007-2013  Eesti-Läti-Vene programmi  raames ellu viidud koostööd.

Eesti-Vene programmi korraldusasutus on Eesti Vabariigi Rahandusministeerium. Tegevuste elluviimist Eestis toetab  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Tartu kontoris asuv programmi ühine tehniline sekretariaat.

 

http://www.estoniarussia.eu/

 

KÜSI LISA

 

 

 

Please reload

Aktuaalne

Miks õppida projektijuhtimist?

August 10, 2020

1/10
Please reload

Viimased postitused
Please reload

Märksõnad
Please reload

Leia meid:
  • Facebook Classic