top of page

Avati lasteaedade rekonstrueerimise toetusmeede omavalitsustele

Tähtaeg: 13. märts 2017.

Eesmärk: Toetatakse väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitissetarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet vähendavaid ning energiasäästu ja taastuvenergia kasutuse edendamist suurendavaid rekonstrueerimistöid (energiatõhususe töid). Toetust antakse hoonele, mida kasutatakse munitsipaallasteaiana. Toetuse taotlemise aluseks on hoonele koostatud energiaaudit, mis tuleb taotlejal omavahenditest rahastada ja see ei kuulu projekti mõistes abikõlblike kulude alla.

Taotlejad:

  • kohaliku omavalitsuse üksus või

  • kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuv üksus, kes on taotluse esitamisele eelnenud kolmel järjestikusel aastal kuulunud ja taotluse esitamise aastal kuulub kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksusesse.

  • KOV, kus elab 5000–11 000 inimest, saab esitada taotluse ühe lasteaiahoone kohta.

  • Üle 11 000 elanikuga linn või vald saab esitada taotluse kahe lasteaiahoone kohta.

  • Alla 5000 elanikuga omavalitsused peavad toetuse taotlemiseks olema piirkonnas, kus toimuvad omavalitsuste ühinemisläbirääkimised, et oleks kokku vähemalt 5000 elanikku.

  • Kolme lasteaiahoone jaoks võivad toetust taotleda ühinevad omavalitsused, juhul kui nende hulgas on üks vähemalt 5000 ja üks vähemalt 11 000 elanikuga linn või vald.

Hoonele esitatavad nõuded:

  • hoonet kasutatakse munitsipaallasteaiana;

  • hoones tegutsevas munitsipaallasteaias käib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel 2016. aasta 1. oktoobri seisuga vähemalt 40 last;

  • hoone munitsipaallasteaia ainukasutuses oleva köetava pinna ruutmeetrite arvu ja munitsipaallasteaias käivate laste suhtarv on väiksem kui 19.

Summad: 146–255 €/1 rekonstrueeritava hoone köetava pinna m2 kohta.

Toetuse määr 40–70%.

Meetme maht on ligi 14 miljonit eurot.

Taotlusi menetleb Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page