top of page

Eesti ja Venemaa piirialade arengusse investeeritakse lähiaastatel läbi piiriüleste koostööprojektid

Eesti – Vene programm loob uusi võimalusi kahe naaberriigi koostöösuhete edendamiseks keskkonna, ettevõtluse arendamise ning piirihalduse ja piiriturvalisuse valdkonnas ning toetab kohaliku ja regionaalse tasandi ühistegevust kahe riigi piirialadel.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm „New Chapter of CBC“ („Piiriülese koostöö uus peatükk“)viiakse ellu EL programmperioodil 2014-2020.

Finantseering kokku on 34,2 MEUR, millest EL panus 16,8 MEUR, Eesti kaasrahastus 9 MEUR ning Venemaa 8,4 MEUR.

Eesti-Vene programmi ühise juhtkomitee poolt on heaks kiidetud viie suuremahulise ehk strateegilise piiriülese koostööprojekti ideed, mis esitatakse peagi Euroopa Komisjonile heakskiidu saamiseks. Need viis projekti on suunatud

  1. Eesti-Vene piiriäärse regiooni kultuuripärandi säilitamisele,

  2. turismi- ja ettevõtluspotentsiaali tõstmisele,

  3. Peipsi järve keskkonnakaitse edendamisele ja

  4. ühiste veevarude kaitsmisele ning

  5. Eesti-Vene piirikontrolli ja piiripunkti läbilaskevõime tõhustamisel.

Esimene avatud taotlusvoor projektidele on kavas välja kuulutada 2017.a jaanuaris.

Programmipoolne toetus projektidele on ligikaudu 10 MEUR.

Toetatavate piiriüleste koostööprojektide temaatilised valdkonnad on:

  • ettevõtluse ja VKE arengu toetamine;

  • keskkonnakaitse ja kliimamuutuste ennetamine ning

  • kohaliku ja regionaalse hea valitsemistava toetamine.

Käesolev Eesti-Vene piiriülese koostöö programm jätkab EL eelmise programmperioodil 2007-2013 Eesti-Läti-Vene programmi raames ellu viidud koostööd.

Eesti-Vene programmi korraldusasutus on Eesti Vabariigi Rahandusministeerium. Tegevuste elluviimist Eestis toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Tartu kontoris asuv programmi ühine tehniline sekretariaat.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page