top of page

Piiriülesed programmid ja projektid kergelt leitavad

Keep.eu on andmebaas, kuhu on koondatud teavet Euroopa Liidu programmide ja toetusesaajate kohta, mis tegelevad piiriülese ning riikide- ja piirkondade-vahelise koostööga nii Euroopa Liidu siseselt kui ka Euroopa Liidu liikmesriikide ja naaberriikide vahel. Hetkel on andmebaasis 17000 projekti, mida saab sorteerida riigi, teema ja programmi järgi.

Andmebaasi võib kasutada mitmel eesmärgil - tulevased juhtpartnerid võivad näiteks otsida projektipartnereid ning lokaalsed, piirkondlikud ja riiklikud poliitilised instantsid saavad sujuvalt tuvastada võimalusi tulevaste projektide osas.

Andmebaas hõlmab aastaid 2000-2006 ja 2007-2013 ning tulevikus lisandub ka periood 2014-2020.

Andmebaas on valminud Interact Programmi raames koostöös Euroopa Komisjoni ja ülejäänud Interreg ja ENPI / ENI CBC programmidega.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page