top of page

Mikroettevõtetel vähendatud aastaaruande nõue.

Mikroettevõtted saavad siis nüüd esitada vähendatud majandusaasta aruande.

Kohustuslikke lisasid kolm.

  1. Lisa 1 Arvestuspõhimõtted (genereerub automaatselt ise)

  2. Lisa 2 Tööjõukulud.(oleneb töötajate arvaust)

  3. Lisa 3 Seotud osapooled.

  4. Kui netovara nõuded pole täidetud, siis lisandub ka Lisa 4 Netovara nõude täitmine.

Raamatupidamise mõistes loetakse mikroettevõtteks ettvõtted, kui 4 tingimust on täidetud:

  1. varad kokku kuni 175 000 eurot;

  2. müügitulu aruandeaastal kuni 50 000 eurot;

  3. kohustused ei ole suuremad kui omakapital;

  4. üks osanik, kes on ka juhatuse liige.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page