top of page

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Tähtaeg: Harju, Ida-Viru ja Jõgeva maakondade II taotlusvoor on avatud 09.01.2017 - 10.04.2017 Teistele maakondadele II taotlusvoor 2017. aasta jooksul.

Eesmärk: Majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu piirkondi.

Taotleja: KOV-id, äriühingud, MTÜ-d, SA-d, riigiasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid.

Toetatavad tegevused:

 • Sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine.

 • Ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja selle loomine olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde.

 • Inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine.

 • Linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas linnasüdamete ja väljakute kaasajastamine ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks.

 • Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamine.

Toetatakse projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse.

 • Harjumaa

 • Hiiumaa

 • Ida-Virumaa

 • Järvamaa

 • Jõgevamaa

 • Läänemaa

 • Lääne-Virumaa

 • Põlvamaa

 • Pärnumaa

 • Raplamaa

 • Saaremaa

 • Tartumaa

 • Valgamaa

 • Viljandimaa

 • Võrumaa
Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
 • Facebook Classic
bottom of page