top of page

Miks projektid ebaõnnestuvad - kõik algab kokkulepetest.

Me oleme teinud korrektse ja läbimõeldud ajagraafiku, aga... kelle poolt see heaks kiidetud on!?

Näide elust: Kui allhankijaga on vormistatud alltöövõtuleping, kus tööde teostamise kuupäevad on järgmiselt:

5.2. Töövõtja kohustub objekti Tellijale üle andma 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates ehitusplatsi Tellija poolt Töövõtjale üleandmise päevast. Tellija ja Töövõtja on leppinud kokku, et kui Töövõtja poolt Tellijale tehtaval tööl masinad juhtuvad Tööde käigus purunema või riknema, siis pikeneb ülalnimetatud objekti Tellijale üleandmise tähtaeg aja võrra, mis oli vajalik masinate remontimiseks ja/või Kinnistul töökorda seadmiseks.

Nii tellija, kui täitja on rahul ja nõus, et töid teostatakse 60 päeva. Kõik kõlab ju kenasti:).Mis siis pahasti on?!

Lepingus ei ole ühtegi punkti, mis sätestab ehitusplatsi "üle andmise" teostajale. Mingit tegevust ega protseduuri ega kuupäeva selleks pole ja projekti ajagraafik ei ole ametlik lepingu lisa.

SEEGA, Teostaja võib objekti l tööd alustada näiteks viie päeva pärast või siis näiteks viie aasta pärast. Mõlemad algusajad on JOK.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page