top of page

Aktuaalsed taotlusvoorud ja konkursid

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA (EAS)

 1. Ettevõtjate vrkudega liitumise programm                                                                  Jooksvalt

 2. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus                                                    Alates 1. november 2017

 3. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus (regionaalareng)                      erinevalt , 2017 jooksul

 4. Starditoetus                                                                                                               Jooksvalt

 5. Innovatsiooniosak                                                                                                     Jooksvalt

 6. Loomemajanduse eksporditoetus                                                                            Jooksvalt

 7. Loomemajanduse koostööprojektide toetus                                                             Jooksvalt

 8. Rahvusvaheliste konverentside toetus (turism)                                                        Jooksvalt

 9. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine​  (tootearendus)                                10. jaanuar 2018 24. mai 2017

 10. Arendusosak                                                                                                             Jooksvalt

 11. Linnapiirkondade jätkusuutlik areng (regionaal)                                                       Jooksvalt

 12. Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng                                                             31. detsember 2018

 13. Setomaa arengu programm (regionaalareng)                                                          Jooksvalt

 14. Peipsiveere arenguprogramm                                                                                  Jooksvalt

 15. Väikesaarte programm                                                                                             Jooksvalt

 16. Suurinvestori toetus                                                                                                  Jooksvalt

 17. Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus                                                                    Jooksvalt

 

 

INNOVE

 1. Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul                                               Jooksvalt

 2. Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad

      meeskonnakoolitused -                                                                                                   Jooksvalt 

  3. Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava

      organisatsioonikultuuri loomiseks -                                                                                 6. november 2017 

.​

 

SA ARCHIMEDES ja EESTI TEADUSAGENTUUR

 1. Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetus II taotlusvoor                       20. detsember 2017. 

 

KREDEX

 1. Väikeelamute rekonstrueerimise toetus                                                                 Jooksvalt

 2. Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus. (eraisikutele)                        Jooksvalt

 3. Kodutoetus lasterikastele predele                                                                          Jooksvalt

 4. Elektripaigaldiste renoveerimise toetus (eraisikutele)                                            Jooksvalt

 5. Rekonstrueerimistoetus korteriühistutele (korteriühistutele)                                  Jooksvalt

 6. Elektripaigaldiste renoveerimistoetus (koteriühistutele)                                         Jooksvalt

NORDEN - PÕHJAMAADE MINISTRITE NÕUKOGU

 1. Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm

  1. Resitoetus​                                                                                                         23. oktoober

  2. Loomeresidentuur                                                                                            13. veebruar  

 2. Vahetusprogramm ametnikele ja mittetulundusühenduste esindajatele               Jooksvalt

 3. Läänemere piirkonna mittetulundusühenduste toetus                                           Jooksvalt

 

KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL (KÜSK)

 1. 2018. aasta  vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor                                        jaanuar 2018 ja juuni 2018

 

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS (KIK)

 1. Biometaani tootmine ja transpordisektoris tarbimine                                             Jooksvalt

 2. Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne

  1. soojusmajanduse arengukavad​                                                                       Jooksvalt                                   

 3. Ettevõtete ressursitõhusus                                                                                      Jooksvalt 

  1.  investeeringud​

 4. Ettevõtete energia ja ressursitõhusus. Ressursiauditid                                             Jooksvalt

 5. Veemajandustaristu arendamine                                                                               Jooksvalt

 

 

PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET (PRIA)

 1. LEADER kohalikuks arenguks                                                                           1-2* aastas. 2017 a. voorud avanemas aasta alguses.                                                                                                                                vt. kohalike tegevusgruppide lehtedelt SIIT

 2. Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine                                                       Jooksvalt

 3. Teadmussiirde ja teavituse toetus (pikaajalised programmid)                               Jooksvalt

TERRITORIAALNE KOOSTÖÖ

 1. Interreg Europe                                                                                                     uus info detsember 2017

 2. Eesti-Läti koostööprogramm                                                                                14. detsember 2017 2017

 

bottom of page