top of page

Aitame alustada ja kasvatada!

Koolitused

 

Projekti- ja projektimeeskonnatöö teemavalikud

 • Programmi- ja portfellijuhtimine 

 • Protsessi kavandamine 
 • Projekti eesmärkide sidumine tellija organisatsiooni strateegiatega
 • Projekti rahastuse valikupõhimõtted 
 • Projekti ulatus, ajagraafik ja muudatused
 • Ametialased standardid ja normid
 • Eneseanalüüsimine ja enesejuhtimine
 • Projekti ressursside juhtimine, sh finantsressursid.

 • Projekti riskijuhtimine.

 • Meeskonna tulemustele suunatuse hindamine ja tagasisidestamine.

 • Võimu ja huvide kasutamine, projekti huvipooled.

 • Isiklike suhete loomine ja kaasamine, usalduse saavutamine.

 • Loovustehnikate kasutamine.

Ettevõtluse koolituste teemad

 • Mõte on, aga kuidas arendada äriideed ja koostada äriplaani?

 • Kuidas leida oma äriideele toetust;

 • Mida peaks algaja ettevõtja teadma raamatupidamisest ja maksudest;

 • Tegin firma valmis -kuidas ja kuhu edasi?

 • Kuidas turustada;

 • Mida peab teadma algaja ettevõtja äriõigusest, tööõigusest ja võlaõigusest?;

 • Millised on ettevõtjale abistavad keskkonnad ja tarkvarad.

 

Hetkel koolitused tellimuskoolitusena ja individuaalse koolitusena (kohtumised+ e-koolitus).

 

MEIL

bottom of page