Aitame alustada ja kasvatada!

Koolitused

 

Projekti- ja projektimeeskonnatöö teemavalikud

  • Programmi- ja portfellijuhtimine 

  • Protsessi kavandamine 
  • Projekti eesmärkide sidumine tellija organisatsiooni strateegiatega
  • Projekti rahastuse valikupõhimõtted 
  • Projekti ulatus, ajagraafik ja muudatused
  • Ametialased standardid ja normid
  • Eneseanalüüsimine ja enesejuhtimine
  • Projekti ressursside juhtimine, sh finantsressursid.

  • Projekti riskijuhtimine.

  • Meeskonna tulemustele suunatuse hindamine ja tagasisidestamine.

  • Võimu ja huvide kasutamine, projekti huvipooled.

  • Isiklike suhete loomine ja kaasamine, usalduse saavutamine.

  • Loovustehnikate kasutamine.

Ettevõtluse koolituste teemad

  • Mõte on, aga kuidas arendada äriideed ja koostada äriplaani?

  • Kuidas leida oma äriideele toetust;

  • Mida peaks algaja ettevõtja teadma raamatupidamisest ja maksudest;

  • Tegin firma valmis -kuidas ja kuhu edasi?

  • Kuidas turustada;

  • Mida peab teadma algaja ettevõtja äriõigusest, tööõigusest ja võlaõigusest?;

  • Millised on ettevõtjale abistavad keskkonnad ja tarkvarad.

 

Hetkel koolitused tellimuskoolitusena ja individuaalse koolitusena (kohtumised+ e-koolitus).

 

MEIL