top of page
Finantseerimine

 

Euroopa Liidu toetuse saamiseks peavad ka abi soovijad oma panuse andma. Toetuse maksmisel on kaks peamist põhimõtet: omafinantseering ja järelfinantseerimine.

 

  • Euroopa Liidu struktuurifondidest toetuse taotlemisel on omafinantseeringu määr 10–80% projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringu määr oleneb sellest, kas toetuse taotleja on mittetulundusühing, omavalitsus või äriühing ja kas tegu on kasumliku või ühiskondliku projektiga. Omafinantseeringut arvestatakse abikõlblike kulude summast.

  • Järelfinantseerimine tähendab seda, et toetussumma makstakse välja pärast projekti lõppu ehk siis, kui tööd on tehtud ja projekti lõpparuanne esitatud. Suurema projekti puhul on võimalik koostada ka vahearuandeid ja saada toetus kätte osade kaupa.

 

Omafinantseering ja järelfinantseering võivad olla probleemiks, sest projekti teostamsieks ei pruugi olla vaba raha või siis ei soovita seda projekti alla "kinni panna".

 

 

Siin tulevad appi krediidiasutused

SEB panga lahendustega saad tutvuda SIIN

Swedbank lahendustega saad tutvuda SIIN

 

Kredex'i ...

  1. Ettevõtte kapitalilaen 

  2. Ettevõtte tehnoloogialaen

  3. Ettevõtte stardilaen 

 

Ettevõtte rahastamine inimeste poolt Investly

 

 

 

bottom of page