top of page
lily2.jpg
Lily Loidap

Projektijuhtimise teemaga kokku puutunud alates aastast 1996.

Kliendivaldkonnad: Avalik sektor, turism, käsitööettevõtlus, turvatöö, kosultatsioonivaldkond, tootmine, IT, sotsiaalteenused.

 

Erialased muud tööd

  • Projektijuhtimise eriala välisõppejõud Tallinna Majanduskoolis.

  • Projektijuhtimise erialade kutsestandardi väljatöötamise töörühma liige.

  • Töötukassa ettevõtlusklubi mentor.

  • EPMA liige, projektjuhtimise kutseeksami kutsekomisjoni liige.

  • Hindamiskomisjoni ekspert kutseõppeasutuste "Juhtimine ja haldus" õppekavarühma õppekavadele.

  • Hindamisekspert täiendkoolituse "Juhtimine ja haldus"  õppekavadele.

  • e-õppekavade arendus IT professionaalidele - projekti sisuline ja tehniline juhtimine

  • IT proffesionaali kutsestandardite väljatöötamine

Kas üksi?!

Et pakkuda parimat teenust, siis kaasan teisi konsultante ja lektoreid vastavalt töö mahule ja valdkonnale.

bottom of page