Lily Loidap

Projektijuhtimise teemaga kokku puutunud alates aastast 1996.

Kliendivaldkonnad: Avalik sektor, turism, käsitööettevõtlus, turvatöö, kosultatsioonivaldkond, tootmine, IT, sotsiaalteenused.

 

Erialased muud tööd

  • Projektijuhtimise eriala välisõppejõud Tallinna Majanduskoolis.

  • Projektijuhtimise erialade kutsestandardi väljatöötamise töörühma liige.

  • Töötukassa ettevtlusklubi mentor.

  • EPMA liige, projektjuhtimise kutseeksami kutsekomisjonis.

  • Hindamiskomisjoni ekspert "Juhtimine ja haldus" kutseõppeasutuste õppekavarühma õppekavadele.

  • e-õppekavade arendus IT professionaalidele - projekti sisuline ja tehniline juhtimine

  • IT proffesionaali kutsestandardite väljatöötamine

Kas üksi?!

Et pakkuda parimat teenust, siis kaasan teisi konsultante ja lektoreid vastavalt töö mahule ja valdkonnale.