INTERREG EUROOPA teine taotlusvoor

March 31, 2015

Taotlemine: 5. aprill kuni 13. mai 2016

 

Esimeses taotlusvoorus kiideti heaks 64 projekti, milles osalevad 8 Eesti partnerit.

 

Taotleja

• kohalikud ja regionaalsed ametiasutused, regionaalarengu agentuurid; 
• piirkondlikud energia-, transpordi- ja keskkonnaagentuurid;
• haridus- ja teadusasutused, innovatsioonikeskused;
• tööstus- ja kaubanduskojad;
• äriinkubaatorid, ettevõtlusabi pakkujad, äriringkondi esindavad organisatsioonid;
• loodus- ja kultuuripärandi kaitsmise ja arendamise organisatsioonid;
• avaliku sektoriga võrdsustatud asutused (täpsem ülevaade programmijuhendis).

 

Programmipiirkond hõlmab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. Lisaks osalevad programmis partnerriikidena Norra ja Šveits.

 

Summad: Eelarve perioodiks 2014-2020 on 359 miljonit eurot.

Määrad:

 75 % - Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg,      Netherlands, Spain, Sweden, UK

 85 % - Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Greece, Hungary, Lithuania, Latvia, Malta, Poland,  Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia

 50 % - Norway(Norwegiannational funding)

 

Eesmärk 

 Tugevdada regionaalpoliitikat läbi majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise ning vajaduse korral  ka Euroopa territoriaalse koostöö eesmärkide rakenduskavade elluviimise toetamise. Ühtlasi soodustab  programm Euroopa Liitu hõlmavat heade tavade vahetamist ja kapitaliseerimist piirkondliku tasandiga  seotud osaliste hulgas

 

Keskendub järgmisele neljale piirkondliku arenguga seotud teemale:

  • uurimistegevus, tehnoloogiline areng ja innovatsioon

  • väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime

  • vähese CO2-heitega majandus

  • keskkonna- ja ressursisäästlikkus

PROGRAMMI VEEB

 

Küsi lisa

 

 

Please reload

Aktuaalne

Miks õppida projektijuhtimist?

August 10, 2020

1/10
Please reload

Viimased postitused
Please reload

Märksõnad
Please reload

Leia meid:
  • Facebook Classic