top of page

INTERREG EUROOPA teine taotlusvoor

Taotlemine: 5. aprill kuni 13. mai 2016

Esimeses taotlusvoorus kiideti heaks 64 projekti, milles osalevad 8 Eesti partnerit.

Taotleja

• kohalikud ja regionaalsed ametiasutused, regionaalarengu agentuurid; • piirkondlikud energia-, transpordi- ja keskkonnaagentuurid; • haridus- ja teadusasutused, innovatsioonikeskused; • tööstus- ja kaubanduskojad; • äriinkubaatorid, ettevõtlusabi pakkujad, äriringkondi esindavad organisatsioonid; • loodus- ja kultuuripärandi kaitsmise ja arendamise organisatsioonid; • avaliku sektoriga võrdsustatud asutused (täpsem ülevaade programmijuhendis).

Programmipiirkond hõlmab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. Lisaks osalevad programmis partnerriikidena Norra ja Šveits.

Summad: Eelarve perioodiks 2014-2020 on 359 miljonit eurot.

Määrad:

75 % - Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain, Sweden, UK

85 % - Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Greece, Hungary, Lithuania, Latvia, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia

50 % - Norway(Norwegiannational funding)

Eesmärk

Tugevdada regionaalpoliitikat läbi majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise ning vajaduse korral ka Euroopa territoriaalse koostöö eesmärkide rakenduskavade elluviimise toetamise. Ühtlasi soodustab programm Euroopa Liitu hõlmavat heade tavade vahetamist ja kapitaliseerimist piirkondliku tasandiga seotud osaliste hulgas

Keskendub järgmisele neljale piirkondliku arenguga seotud teemale:

  • uurimistegevus, tehnoloogiline areng ja innovatsioon

  • väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime

  • vähese CO2-heitega majandus

  • keskkonna- ja ressursisäästlikkus


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page