top of page

E-resitentidele teenuste arendamise toetus.

Eesmärk: E-residentidele suunatud olemasolevate avalike teenuste kättesaadavuse ja kasutajamugavuse parandamine ning uute avalike teenuste ja neid toetavate registrite loomine.

Taotlejad: Põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja nende hallatavad asutused, kohaliku omavalitsuse üksuste liidud, mittetulundusühingud, sihtasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Summad: Projekti maksimaalne eelarve 500 000 eurot. (Taotlusvooru kogumaht 4 000 000 eurot)

Toetuse määr:

  • põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100%.

  • kohaliku omavalitsuse üksustel ja nende hallatavatel asutustel, kohaliku omavalitsuse üksuste liitudel, mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 85%.

Taotlusvoor avati 24. august. 2015. Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste kogumaht ulatub 4 000 000 euroni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse taotlejaid RIA veebilehel.

Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page