top of page

Arendusosak

Alates 25. novembrist

Taotlustähtaeg: Jooksvalt

Eesmärk: Jätkata ja tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega. Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ja ülikoolide ning katselaborite, samuti insenertehnilisi ja nõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate vahel, seda enam oskavad ka teenuseosutajad pakkuda ettevõtjakeskseid lahendusi. Seega on arendusosak kasulik mõlemale poolele.

Meede on mõeldud VKEle, kellel on olemas uudne toote, teenuse või tehnoloogia arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee toimimise igakülgseks kindlaks tegemiseks valdkonna tippspetsialistide abi.

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides. Kui innovatsiooniosakuga on võimalik vahel teha arendusprojektist vaid teatud osa (nt patendiuuring, laborikatsetus), siis muud toote- teenuse või tehnoloogia arendustegevuse olulised aspektid nagu turg, valdkonna hetkeseis, projekti tehnoloogiline teostatavus vms võivad kahjuks jääda uurimata. Kui sinu ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks igakülgset nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis arendusosak on mõeldud just sinule.

Taotleja: VKE

Tegevused: Innovatsioonialaste teenuste sisseostmist meetmes lubatud teenusepakkujatelt:

1) toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

2) tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

3) tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

4) teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;

5) patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;

6) metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

7) tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning eelnevalt projekti raames välja töötatu juurutamine.

NB! Ettevõtja kavandataval arendusel peab olema seos arendatava toote, teenuse või tehnoloogiaga. Toetatavad ei ole üksnes ärimudeli loomise, muutmise või täiendamisega seotud tegevused. Samuti ei ole toetatavad ettevõtte turundustegevused.

Summa: kuni 20 000 €

Määr: Kuni 70%


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page