top of page

Innovatsiooniosak

Alates 25. novembrist 2015

Taotlustähtaeg: jooksvalt

Eesmärk: Tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega. Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ja ülikoolide ning katselaborite, samuti insenertehnilisi- ja disainiteenuseid pakkuvate ettevõtjate vahel, seda enam oskavad ka teenuseosutajad pakkuda ettevõtjakeskseid lahendusi. Seega on innovatsiooniosak kasulik mõlemale poolele.

Kui sinu ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks veidi nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt. Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Taotleja: VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja). Kuna toetusmeetme eesmärgiks on paljude uute innovatsioonikoostöö sidemete loomine, saavad toetust taotleda ettevõtted, kellel varasem koostöökogemus puudub. Innovatsiooniosakut ei saa taotleda ettevõtja, kes soovib teha koostööd innovatsiooniteenuse osutajaga, kellega tal on taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olnud nimetatud valdkondades lepingulisi suheteid. Samuti ei saa taotlejaks olla ettevõte, kes on juba varasemalt innovatsiooniosaku toetust saanud.

Tegevused

 • toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

 • tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

 • tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

 • teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;

 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;

 • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

 • tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine

Summad: kuni 4000 eurot taotluse kohta

Toetuse määr: kuni 80%.

KES ON TEENUSEOSUTAJAD?

 • Eesti standardiorganisatsioon

 • Eesti metroloogia keskasutus ja akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid

 • Patendiamet

 • Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus (endine Eesti Patendiraamatukogu)

 • Patendivolinikud

 • Tehnoloogia arenduskeskused

 • Rakenduskõrgkoolid

 • Ülikoolid ja kõrgkoolid (ehk teadus- ja arendusasutused, mis on asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena)

 • Teiste riikide samaväärsed institutsioonid, kes on seal akrediteeritud. Taotleja peab seejuures ise tõendama valitud teise riigi teenuseosutaja akrediteeringut esitades vastava dokumendi.

 • Insenertehnilisi teenuseid osutavad juriidilised isikud, kelle innovatsiooniosaku projekti elluviimise eest vastutab inseneri kutsega (vähemalt tase 7) töötaja.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
 • Facebook Classic
bottom of page