top of page

Muutusid taas starditoetuse tingimused

EAS alustas tänasest, 27. novembrist uutel tingimustel starditoetuse taotluste vastuvõtuga.

Mis on teisiti: Enam ei eelistata vähese ettevõtluskogemusega alustavaid ettevõtjaid. Muudatuste järgselt saavad taotlust esitada ka isikud, kellel on olnud varasem ettevõtja kogemus. Samuti muutuvad taotluse turundus- ja palgakulude tingimused. Starditoetuse teravik on endiselt suunatud ambitsioonikale alustavale ettevõtjale, kellelt oodatakse tulevikus oma piirkonnas tööandjaks olemist.

Eesmärk:Ettevõtte käivitamine.

Summa: Toetus projekti kohta: kuni 15 000 EUR

Toetuse määr: kuni 80% abikõlblikest kuludest.

Tingimused taotlejale:

 • Ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud.

 • Puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega

 • Juriidilise isiku osalus ettevõttes ei ületa 25%.

 • Suunatud rahvusvahelistumisele ja töökohtade loomisele, (Tallinna linnapiirkonnas või Tartus).

 • Suunatud töökohtade loomisele (väljaspool Tallinna linnapiirkonda või Tartut.)

 • Ettevõte ei ole saanud eelnevalt EASi stardi- ja/või kasvutoetust

 • Ettevõtte osanikud ei ole saanud eelnevalt toetust Töötukassast samas valdkonnas tegutsemiseks.

 • Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot.

 • Suutlikkus kasvada vähemalt 20 % aastas ja jõudma kolmanda aasta lõpuks 80 000 € müügituluni.

 • Ettevõte kohustub looma 2 uut töökohta, kellele makstav brutopalk on vähemalt 70% Statistikaameti poolt viimati avaldatud keskmisest brutopalgast (hetkel 703,50€).

 • Enne taotluse esitamist on ettevõtja kohustatud läbima eelnõustamise.

Taotlust ei saa esitada järgmise valdkonna ettevõtted: vaata siit

Toetatavad tegevused

 • Materiaalse põhivara soetamine. Üksiku eseme maksumuseks vähemalt 100 € ning kasutusiga vähemalt 3 aastat.

 • Vara müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud soetatava põhivara müük.

 • Toetusega soetatava materiaalse põhivaraga seotud transport, paigaldamine ja seadistamine.

 • Turundus. Projekti eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimiseks.

 • Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük.

 • Rakendustarkvara soetamine või arendamine. Põhitegevuseks vajaliku rakendustarkvara soetamiseks, juurutamiseks või arendamiseks (va kontoritarkvara).

 • Rakendustarkvara arendamise korral peab intellektuaalse vara omandiõigus jääma taotlejale.

 • Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük.

 • Personalikulud. Töölepingu alusel töötavate isikute või juhatuse liikme puhul töövõtu- või käsunduslepingute alusel tekkiv tööjõukulu, maksimaalselt 50% taotluse rahuldamise otsusega määratud toetusest.

Toetust reguleeriv määrus asub siin.


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
 • Facebook Classic
bottom of page