top of page

Õpetajate täiendusõppe toetus

Tähtajad: Taotlusvoor on avatud 27.01 – 02.03.2016.

 • Taotlejad: kõrgkoolid; MTÜd; ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavadHTM määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard" nõuetele.

 • Summad: Vooru maht on kuni 150 000 €, millest toetus on 127 500 € ja riiklik kaasfinantseering 22 500 €.

 • Toetus ühe projekti kohta kuni 8000 €.Toetuse maksimaalne osakaal kuni 100%.

 • Taotlusvooru teemad:

 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus,

 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine,

 • hariduslike erivajadustega õppurite märkamine ja toetamine,

 • mittestatsionaarset õppevormi pakkuvas gümnaasiumis töötava õpetaja ja kutseõppeasutuses töötava õpetaja andragoogiline pädevus,

 • õpetaja kui liider.

 • Täiendusõpe peab toetama läbivalt:

 • ITK ja selle sisu õppetöös kasutamise oskuse tõusu,

 • eneseanalüüsioskus ja uurimispädevuse kasvu,

 • õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu.


Comentarios


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
 • Facebook Classic
bottom of page