top of page

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlik toetusvoor

Tähtaeg: 1. november 2016

Eesmärk: Aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotleja:

- MTÜ, SA ja usulised ühendused;

- Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Abikõlblikeks kuludeks on kõik kulud, mis on vajalikud projekti eesmärkide saavutamiseks ja võimaldavad saavutada toetusvoorude eesmärki.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Täpsem info KÜSK lehel


Aktuaalne
Viimased postitused
Märksõnad
No tags yet.
Leia meid:
  • Facebook Classic
bottom of page